Amano Yosora Kotsukuri Baito ~ Gesu Shichou ni Maiban- Seme rare Sounyuu re rare Sosogare Tsuzuketa Kekka Kanzenban